ONS BENADERING

Ons kliënt se besluit om te belê in 'n nuwe- of uitbreidingsprojek word beïnvloed deur die beskikbaarheid van hulp van die regering. Dis onmoontlik om met sekerheid te voorspel of hy dit sal ontvang, omdat byna alle aansporings eers uitbetaal word nadat die belegging gemaak is en dan ook slegs indien die projek seker prestasievereistes kon haal. Dit is hier waar Dectra se diens begin.

As 'n eerste stap sal ons die projek in breë trekke evalueer om te sien of dit aan die basiesevereistes van 'n spesifieke aansporingsprogram voldoen. Daarna veskaf ons 'n kwotasie in die vorm van 'n diensooreenkoms en as dit aanvaar word spring ons aan die werk. 'n Volledige evaluasie word gedoen en in 'n adviesbrief uiteengesit.

Ons bevindinge en opinie sluit advies in oor hoe om die projek te struktureer om sukses met die aansoek vir hulp te behaal.

Stap twee is die beplanning van tydlyne vir die voltooiing van die aansoek, toedeel van verantwoordelikhede en die insameling van inligting wat ons nodig het om die aansoek op te stel, tot by die datum van inhandiging.

Die sukses van stap drie, die eis van die subsidie, hang daarvan af of ons kliënt die prestasievereistes en ander voorwaardes soos aangedui in die goedkeuringsbrief van Die Departement, kan haal. Dectra staan kliënte by, monitor hulle vordering en verskaf skriftelike evaluasies van belangrike kwessies.

Ons taak is voltooi wanneer ons kliënt die hulp of toelae ontvang het.

Ons mikpunt is dat kliente die waarde moet kry waarvoor hulle ons betaal. Dit is dus moontlik om die sukses van ons diens te meet in monetêre terme en dit stel ons in staat om die rekening op 'n suksesbasis te hef.

JONGSTE NUUS

5 April 2019: APSS heropen vir aansoeke April 2019

Die Agro-Processing Support Scheme ("APSS") het op 1 April heropen vir aansoeke.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word een keer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

ISO 9001

 

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons ISO 9001: 2015 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.