PROKRASTINASIE OP DIE STASIE

Meeste van my geagte lesers gryp nou waarskynlik na hulle WAT of HAT (of hartpilletjie).

Ek gee toe, die woord is 'n totale anglisisme. Wat ek wil sê - hoewel dit nie rym nie - is dat uitstel kan lei tot konsternasie. As jy aanhou draai met jou subsidie-aansoek by Departement Handel en Nywerheid (DTI) sal jy vind dat die geleentheid vir jou verlore is, omdat jy die afsnydatum gemis het.

Dit geld veral vir die subsidie op vervaardiging, pakhuise en toerisme (EIP). Die re�ls van die EIP maak dit duidelik dat jy minstens drie maande voordat jy met kommersi�le produksie begin, aansoek moet doen.

As jy byvoorbeeld tans besig is om jou nuwe wynkelder te bou of uit te brei met die oog daarop om volgende jaar teen ongeveer 20 Februarie te begin pars, moet jy voor 20 November vanjaar aansoek doen [Moenie vergeet dat dit ook tyd neem om ? aansoek saam te stel nie. Laat minstens een maand toe].

Hier is die afsnypunte vir 'n paar van die meer populêre programme.

  • EIP (vervaardiging, pakhuise en toerisme) - 3 maande voor begin van kommersi�le produksie.
  • EMIA (uitvoerbevordering, bv. oorsese skoue) - 2 maande voor vertrek.
  • FPI (filmproduksie) - voordat basiese skietwerk begin.
  • PI (opgradering van tekstielfabrieke) - nie langer as 15 maande na die datum van finansi�le jaarstate nie.
  • BBSDP (hulp aan alle besighede met 'n meerderheid swart aandeelhouers, met aankoop van toerusting en professionele dienste) - voordat deposito betaal word.
  • Artikel 12i (belastingtoelae vir groot nywerheidsprojekte) - voordat enige verpligting hoegenaamd, aangegaan word.
  • SPII (subsidie op koste van produkontwikkeling) - slegs uitgawes aangegaan na aansoek gedoen is, sal gesubsidieer word.
  • BPS (subsidie op besigheidsdienste) - voor die besigheid begin handel dryf.

Is DTI ernstig oor die afsnydatums?

Ja, doodernstig.

Byvoorbeeld, in die geval van die EIP sou jy 'n aansoek kon deurkry deur 'n fiktiewe produksiedatum in te vul. Wanneer jy egter jou eerste eis inhandig vereis DTI dat jou ouditeur die produksiedatum verifieer. Ouditeure vat nie kanse nie en hulle gaan die verslag kwalifiseer. Gevolglik bly jou subsidie net waar dit is: veilig in die hande van Nasionale Tesourie. Konsternasie!

Moenie onnodig uitstel nie. Bel ons gerus. Ons sal agteroor buig om jou aansoek voor die afsnydatum by DTI te kry.

Theo Meintjes

 

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za