DTI strooi dorings op MCEP se rose-pad.

April 2014

Dit moes kom: die MCEP subsidie was net te goed om waar te wees.

Hierdie program, wat nyweraars aanspoor om hulle aanlegte op te gradeer en uit te brei, was tot nou toe baie populêr en ook baie waardevol.

Nou het die Departement die doelpale geskuif.

Die reëlboek is hersien en op 1 April 2014 in werking gestel met onmiddellike effek. Ook die meer as 500 aansoek wat op amptenare se tafels lê, sommige sedert Augustus verlede jaar, sal volgens die hersiene riglyne beoordeel word.

Die effek van die hersiene reëls kan soos volg opgesom word.

  • Klein firmas word nie juis geaffekteer nie. Hulle kry steeds 50%, maar die subsidie word nou beperk tot R5 miljoen. Hulle sal ook hulle spandering tussen toerusting en geboue moet balanseer.
  • Groterige firmas wat sukkel om 'n BEE vlak 4 te haal, sal gediskwalifiseer word. In die toekoms sal firmas wat nie hulle weg oopsien om 'n plan te ontwikkel waarvolgens hulle binne twee jaar vlak 4 sal haal nie, nie kan aansoek doen nie. Wat meer is: vanaf 1 Junie 2015 sal aansoekers reeds op vlak 4 moet wees, anders is hulle gediskwalifiseer.
  • Groot firmas met investeringsplanne vir toerusting en geboue van so veel as R150 miljoen en meer, is die slegste daaraan toe. Hulle subsidie word nou beperk tot R30 miljoen, wat 'n volle R20 miljoen minder is as tevore. Hulle perke op groen energie en bedryfsvlakverbeteringe is selfs meer drasties verlaag. Daarby sal hulle natuurlik ook bogenoemde BEE vereistes moet nakom.
  • Groep inisiatiewe word nie geraak nie. Hulle ontvang steeds 80% subsidie met 'n R50 miljoen perk.

Wel, die doelpale is verskuif, maar dit is geensins die einde van MCEP nie. Baie nyweraars sal steeds graag die subsidies wil benut. As hulle aan die nuwe vereistes kan voldoen, sal die meeste van hulle dieselfde voordele as tevore ontvang.

As jy graag wil hê Dectra moet 'n projek evalueer of herevalueer, is jy welkom om ons te kontak. Ons het kantore in Kaapstad en Pretoria, en werk landwyd.

Groete
Theo Meintjes & Izak du Toit

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za