Subsidienuus

08 April 2015

Beste Kli�nte, Kollegas en Medewerkers

By die Departement Handel en Nywerheid se subsidie-afdeling of IDAD (Industrial Development Administrative Division) soos hulle dit noem, is daar altyd iets aan die broei.

Jy het dalk al in die media gelees van nuwe programme wat op pad is. In hierdie nuusbrief vertel ons in? Paar kort paragrawe meer oor die nuwe programme asook ander verwikkelinge.

Nuwe toerismeprogram by Departement Toerisme (Eng. Tourism Incentive Program (TIP)

Meer as twee jaar na hulle die verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die toerisme-sektor oorgeneem het by Departement Handel en Nywerheid, het die Departement Toerisme nou? Splinternuwe program saamgestel wat hulle binnekort wil loods. Die program sal besighede help met �

 • Graderingskoste. Tariewe betaalbaar aan die Toerismegraderingsraad van SA sal in aanmerking kom vir �n korting van tussen 30% en 50%.
 • Oorsese bemarking deur middel van skoue en uitwaartse verkoop-sendings (Eng. Outward trade missions). Uitgawes wat gesubsidieer word sluit in, vliegkoste, akkommodasie en uitstal-koste. Dit lyk vir ons baie soos die gewilde EMIA program wat die uitvoer van SA vervaardigde produkte bevorder.
 • Verbeterings aan bestaande toerismebestemmings deur die instalering van hernubare energiebronne, asook deur verbeterde toegang. Dit blyk dat hierdie subsidie aanvanklik slegs vir ondernemings wat aan die staat behoort beskikbaar sal wees.

Nuwe program vir swart nywerhede (Eng. Black Industrialists Development Program (BIDP)

 • Teiken is gestel om 100 nuwe vervaardigingsondernemings met swart eienaarskap te vestig binne die volgende 3 jaar. Die Departement Handel en Nywerheid het R1 miljard daarvoor opsy gesit.
 • Die re�ls vir hierdie program word nog ontwikkel, maar Direkteur-Generaal Lionel October het einde Maart ges� hy wil dit binne? Maand gereed h�.
 • Die programriglyne omskryf sleutelaspekte soos finansiering, toegang tot markte, vaardigheidsontwikkeling, standaarde, kwaliteit en produktiwiteitsverbetering.

Hersiene re�ls vir Support Program for Industrial Innovation (SPII)

 • Die hersiene program sal nou deur die Departement Handel en Nywerheid in Pretoria self bedryf word, in plaas van deur die Nywerheidsontwikkelingskorporasie.
 • Die Departement het belowe die nuwe program sal April 2015 begin.
 • Die nuwe re�ls is nog nie beskikbaar nie.

Nuwe program vir bou van vragmotors. (Eng.Medium to heavy commercial vehicles- Automotive Investment Program (MHCV-AIS)

 • Hierdie program is vroeg 2015 geloods en is oop vir aansoeke.
 • Subsidie van tussen 20% en 35% word aangebied.
 • Die re�ls en struktuur van hierdie program stem baie ooreen met die van die programme vir ligte voertuie en busse.

Artikel 12i Belastingtoelae (Eng.Industrial policy projects)

 • Hierdie program is met effek 1 Januarie 2015 hersien en is nou oop vir aansoeke tot 31 Desember 2017.
 • Terwyl nuwe projekte in die verlede groter as R200 miljoen moes wees om te kwalifiseer, moet hulle nou slegs groter as R50 miljoen wees om te kwalifiseer.
 • Die belastingtoelae is baie groter gemaak vir projekte wat binne die Spesiale Ekonomiese Sones (SEZ) vestig.
 • Let daarop dat hierdie program se re�ls vereis dat die aansoeker moet wag tot sy aansoek goedgekeur is voordat hy enige finansi�le verpligtinge aangaan.

Vervaardigingsontwikkelingsprogram (Eng. Manufacturing Investment Program (RIP?)

 • Hierdie program is in Oktober 2013 opgeskort omdat die begroting opgebruik was. Die Departement het belowe dit sou weer teen April 2014 heropen, maar die heropening het tot vandag nog nie plaasgevind nie. Ons raai nou dat dit dalk teen 1 April 2016 weer aan die gang sal kom. Nuwe re�ls is wel klaar geskryf, maar blykbaar is daar nie nou geld nie.
 • Met die opskorting van hierdie program beteken dit dat die Artikel 12i belastingtoelae tans die enigste program is vir nuwe vervaardigingsprojekte (behalwe in die geval van voertuigvervaardiging wat hulle eie program het).

Manufacturing Competitiveness Enhancement Program (MCEP)

 • Hierdie program is oop vir aansoeke, maar die waarskynlikheid dat nuwe aansoeke goedgekeur sal word, is onseker. Blykbaar ondervind die program begrotingstekorte. Ons weet dat daar sowat 600 aansoeke wag om verwerk te word, sommige sedert 2013.
 • Nuwe BEE vereistes wat vanaf 1 Junie 2015 vir hierdie program geld, sal volgens ons ervaring daartoe lei dat die aantal kwalifiserende projekte met ongeveer twee derdes sal daal, in vergelyking met die voorafgaande drie jaar.
 • Jy is welkom om ons te kontak by Kaapstad, Pretoria of Durban indien jy enige vrae oor hierdie of ander programme het, of indien jy graag wil h� dat ons jou projek moet evalueer om te sien of dit vir enige vorm van subsidie sal kwalifiseer.


JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za