dectra nuusbrief - 18 november 2015

18 November 2015

Beste Kliënte, Kollegas en Medewerkers

Die jaar 2015 was nie 'n goeie jaar vir nyweraars wat gehoop het op finansiële ondersteuning van die Departement Handel & Nywerheid nie. Inteendeel!

Om mee te begin, het H&N middel van die jaar onstale geraak van honderde MCEP subsidieaansoekers deur nuwe reëls toe te pas op ou aansoeke. Boonop het hulle kort daarna die MCEP program voortydig gesluit as gevolg van 'n tekort aan fondse, en raak hulle toe in die proses van nog 'n paar honderd aansoeke ontslae. Dit alles asof dit nie erg genoeg is dat die MIP program reeds twee jaar lank gesluit is terwyl die belofte amptelik gemaak was dat dit net vir 3 maande gesluit sou wees nie!

Te midde van hierdie negatiewe gebeure wonder ons wat het geword van effektiewe administrasie, gesonde bestuur en bowenal, van die etiek van amptenare in die Staatsdiens.

Baie is al gesê oor hierdie gebeure en daar is selfs inisiatiewe aan die gang om H&N te probeer oorreed om hulle verpligtinge na te kom teenoor die aansoekers wat reeds maande en jare gewag het. Ons hou duim vas.

Hoe maak ons nou?

As gevolg van die sluiting van eers die MIP en nou die MCEP, is daar baie min ondersteuning beskikbaar van H&N se kant vir nuwe nywerheidsprojekte en uitbreidings. Hulle het egter belowe dat die MCEP weer op 1 April 2016 beskikbaar sal wees, onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse. Daar is ook nog 'n bietjie hoop dat die hersiene MIP een of ander tyd wel weer beskikbaar sal raak. Dus, indien jy planne het vir 'n nuwe projek of uitbreiding, nooi ons jou om nou al met ons te gesels om 'n strategie uit te werk wat sal verseker dat jy wel volgende jaar in aanmerking kom.

Daar is ook 'n aantal ander hulpprogramme wat steeds beskikbaar is en waardevolle ondersteuning bied. Dis meestal lae volume programme en ons vind dat sulke programme baie meer doeltreffend geadministreer word.

Hier is 'n kort lysie, met meer besonderhede op die aangehegte opsomming.

  1. Artikel 12i addisionele belastingtoelae - vir nuwe projekte en uitbreidings in die vervaardigingsektor, vrugtepakstore ingesluit.
  2. Export Marketing and Investment Assistance (EMIA)
  3. Produktiwiteits-subsidie vir tekstiel-ondernemings (PI)
  4. Aquaculture Development Enhancement Program (ADEP)
  5. Automotive Investment Scheme (AIS, P-AIS and MHCV-AIS)
  6. Critical Infrastructure Program (CIP)
  7. Film and Television Production Incentives

Uitstekende diens

As jy al ooit gewonder het oor die waarde van subsidiekonsultante, lees gerus 'n artikel uit Die Burger oor een van ons kliente, by hierdie skakel: http://www.netwerk24.com/Sake/Entrepreneurs/Pa-en-seun-het-skerp-sakevernuf-20151105

Kontak ons gerus om jou planne te bespreek.

Groete,
Izak du Toit

Lees meer oor finansiering en regeringshulp.

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za