Die "Black Industrialists Policy" (BIP) Opgesom op een bladsy

Hierdie program se doel is om geleenthede te skep vir swart nyweraars. 'n Swart nyweraar word gedefinieer as 'n persoon wat in staat is om die onderneming te lei as sake- of tegniese ekspert, wat hom/haar aan die onderneming wy en deel in die finansiële risiko. Die applikant-maatskappy moet dus meer as 50% besit en/of beheer word deur 'n swart aandeelhouer(s) wie se rol in die besigheid verder strek as dié van 'n gewone voetsoldaat.


Eerstens: Die Black Industrialists subsidie ('n onderafdeling van die BIP), kan gebruik word om die besigheid uit te brei, of om 'n nuwe besigheid te begin. Dit beloop tussen 30% en 50% van die belegging in nuwe toerusting, voertuie en geboue. Die reëls vereis 'n Minimum belegging van R30 miljoen. Tweedens: die program wil graag die applikant help met sy totale finansiële behoefte. Hiervoor sal leningskapitaal en ekwiteit beskikbaar gestel word via een van die ontwikkelingskapitaal-instansies, bv. NOK en NEF. Let wel, dit wil voorkom of hierdie funksie nog nie in werking is nie en gevolglik word vereis dat aansoekers wat graag die subsidie wil bekom, bewys moet lewer dat hulle al die finansiering in plek het, buiten natuurlik die subsidie waarvoor hulle aansoek doen.


Die BIP is van toepassing op vervaardiging en verwante bedrywe (wat normaalweg die verwerking en verpakking van vars vrugte en groente insluit).


Hierdie program kan handig wees vir swart nyweraars of beleggers wat graag wit eienaars wil uitkoop met die doel om die besigheid hul eie te maak. Dit bied veral 'n goeie geleentheid indien die oorname met 'n uitbreiding gepaard gaan, omdat dit so veel as 50% subsidie sal bydra tot die uitbreidingskoste. L.W. Die aankoop van die besigheid sal nie gesubsidieer word nie.


Dit blyk dat die program ook beskikbaar is vir nywerheidsbeleggingsmaatskappye onder swart beheer, wat belangstel om 'n besigheid wat in wit eienaarskap is, te koop en uit te brei.


As jy 'n proposisie oorweeg wat moontlik deur die BIP ondersteun sal word, sal ons graag jou opsies en die reëls van die program met jou bespreek.

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za