Uitvoer Bemarking en Belegging Bystand (EMIA)

As jy graag jou produkte in die buiteland wil bemark, is EMIA vir jou. Dit is die oudste en betroubaarste van al die kontantsubsidie-programme wat DTI aanbied en dit sal 'n groot verskil maak aan jou buitelandse bemarkingsuitgawes. Hier is 'n lys van die subsidie-waardes.

Uitgawe

Persentasie subsidie

Subsidieperk

Vlugkaartjie*

100%

R 17,000 per reis

Akkommodasie en etes*

Vaste bedrag

R 2,300 per dag**

Vragkoste van promosiemateriaal*

100%

R 17,500 per geleentheid

Stalletjiehuur by skoue

100%

R 50,000 per skou**

Internasionale produkregistrasie

50%

R 300,000 per jaar

Brosjure ontwerp en drukkoste

100%

R 7,000 / R 3,500

*Maatskappye bo 'n sekere grootte kom nie vir hierdie items in aanmerking nie.

** Die subsidies vir bemarking in Afrika is hoër.

Vervaardigers, uitvoermaatskappye en kommissie-agente kan van EMIA gebruik maak.

Jy kan meer as een keer per jaar van hierdie kontantsubsidies gebruik maak. Dis 'n skenking en jy hoef dit nie terug te betaal nie. Goedkeuring van aansoeke, sowel as uitbetaling van eise neem ongeveer 2 maande vanaf datum van indiening.

Die subsidie kan vir 'n verskeidenheid aksies gebruik word.

Individuele uitstalling by internasionale skou & winkelpromosies

Nooi potensiële kliente om jou in SA te besoek

Neem deel aan 'n SA Pawiljoen by 'n skou

Gaan op georganiseerde handelsendings

Reis oorsee om nuwe markte vind

Registreer jou produk/handelsmerk internasionaal

Dectra spesialiseer reeds meer as 20 jaar op EMIA en hanteer sowat 100 aansoeke elke jaar. Ons werk op 'n suksesbasis en ons bied spesiale tariewe vir herhalende kliente aan.

Soos jy kan verwag is daar afsnydatums en reëls en vereistes. Ons sal jou planne evalueer teen die reëls en jou skriftelik adviseer. Slegs as ons meen jy kan aan al die vereistes voldoen, sal ons aanbied om jou aansoek te hanteer.

So, hoe gouer jy met ons gesels, hoe gouer sal jy weet wat die waarskynlikheid is dat jy ook kan uitsien na 'n kontantsubsidie om jou uitvoerpotensiaal te ontwikkel en jou besigheid te laat groei.

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za