dectra nuusbrief - 1 Desember 2016

1 Desember 2016

Waar staan ons met regeringshulpprogramme?

Die afgelope 12 maande was daar min opwinding vir kliente wat opsoek was na ondersteuning van die regering.

Daar het niks gekom van die DTI se beloftes om die gewilde EIP en MCEP subsidieprogramme weer te loods nie en dit is waarskynlik hoe dit gaan bly.

Swak administrasie van sommige programme besorg ons hoofbrekens, maar gelukkig is daar ander met flink administrasie.

So, is daar nog iets om oor te praat?

Dit sou verkeerd wees om te dink dat daar niks beskikbaar is van die DTI en ander departemente nie.

Eerstens, daar is steeds 'n groot aantal programme aan die loop. Baie is industrie-spesifiek, soos byvoorbeeld die program vir tekstiele en klerevervaardigers, maar nie almal is so nie.

Voorbeelde van programme wat nie net op een industrie gerig is nie, is die produkontwikkelingsprogram (SPII), die uitvoerbevorderingsprogram (EMIA), en die program vir die ontwikkeling van groeperings (CDP) (Eng. Clusters) met sy ongelooflike 80% subsidie. Verder is daar die MCEP 4% leningskema vir firmas wat 'n vet kontrak losgeslaan het.

Meeste van bostaande programme hanteer kleinerige volumes, met die gevolg dat aansoeke en eise vinniger vorder.

Daar is op die oomblik twee nuwe programme in die pyplyn, die program vir Agro-verwerking en een vir spoorweg-onderdele. Minister Rob Davies het by die Manufacturing Indaba op 8 November in Kaapstad, weer hierna verwys. Ons sal moet wag en sien, want die beskikbaarheid van begroting is 'n kritieke faktor met die bekendstelling van 'n nuwe program. Dit is duidelik 'n probleem op die oomblik om goedkeuring van die Tesourie te kry en dit is juis hieroor dat nuwe programme nie afgekondig word nie en oues vroeg sluit.

In die algemeen kan ons sê dat die regering tans meestal kyk na ondersteuning vir die verwerking van landbouprodukte (waarby pakstore ingesluit word). Daardie industrie bied op die oomblik die sogenaamde low hanging fruit danksy die groeipotensiaal wat sy kompeterende posisie op wêreldmarkte skep, en die geleentheid om baie werk teen lae koste te skep.

Net so populêr, vir welbekende redes, is die regering se ondersteuning van besighede in swart besit, byvoorbeeld die Black Industrialists Policy (BIP). Meeste programme sluit deesdae 'n komponent van transformasie en bemagtiging in. Dis gewoonlik óf 'n vereiste minimum swart aandeelhouding, óf 'n verhoging van subsidievlakke afhangend van die persentasie swart aandeelhouding.

Ook interessant, is die verwikkelinge rondom die BEE vereistes van aansoekers. Onlangs is afgekondig dat alle aansoekers en eisers nou 'n geldige BEE sertifikaat moet kan wys, maar, met die uitsondering van een of twee ou programme, is die vereiste minimum BEE vlak nou baie laerĀ  as tevore.

En laastens, 'n aankondiging deur die minister van finansies tydens sy mini-begroting in Oktober, dat die regering besig is om al die hulppropgramme te herevalueer. Hulle verwag die uitslag teen Oktober 2017. Wat so 'n evaluasie sal behels, kan ons net raai, maar faktore soos administratiewe doeltreffendheid, effektiwiteit van die skemas en bekostigbaarheid sal logieserwys belangrike aspekte daarvan wees.

Die populêrste programme tans

  • Tekstiele en klere (PIP)
  • Voertuie en voertuigonderdele (AIS)
  • Uitvoerbemarking (EMIA)
  • Kritieke infrastruktuur (CIP)
  • MCEP 4% werkskapitaallenings (MCEP)

Die program met die grootste potensiaal

Die Cluster Development Program (CDP) met sy 80% subsidie-aanbod moet op hierdie stadium die koek vat vir die program met die grootste potensiaal.

Om jou te help soek na programme waaruit jou firma dalk voordeel kan trek, het ons 'n baie kort opsomming van al die beskikbare programme op ons webtuiste gelaai. Klik op hierdie skakel en hou aan lees.

http://www.dectra.co.za/financial-services-government-grants.html.

Of kontak ons om jou te help. Ons is spesialiste!

Ons sien uit daarna om in 2017 met jou sake te doen!Lees meer oor finansiering en regeringshulp.

JONGSTE NUUS

3 Julie 2017: Beste EMIA kliënt

Ons het pas van DTI verneem dat hulle die EMIA aanbod verbeter het.
Lees verder...

 
Level 4 BEE Certified 100% Recognition  

Dectra word eenkeer per jaar geevalueer en ‘n kopie van ons sertifikaat is op aanvraag beskikbaar.

ICA - Icentive Consultants Association Member  

Die ICA is 'n vrywillige vereniging wat hulle beywer vir goeie etiese- en kwaliteitstandaarde van hul lede, asook vir die bevordering van kommunikasie en goeie werksverhoudings met die Departement van Handel en Nywerheid. Dectra is 'n stigterslid van die ICA.

www.incentiveconsultants.co.za

SABS - ISO 9001  

Ons kliënte vertrou ons met waardevolle transaksies en het die versekering nodig dat ons oor die beste kundigheid asook goeie interne beheerstelsels beskik. Ons gesertifiseerde ISO 9001 kwaliteitsbestuurstelsel verskaf daardie versekering.

www.sabs.co.za